Weź mnie za rękę...

Temat: zorza
... O.K., ale odczuwają wpływ burzy na urządzenia pomiarowe" - poinformował Kunches. Burza wpłynęła także na systemy komunikacyjne w północnej Kanadzie. W warunkach burzy o stopniu G3 może powstać konieczność skorygowania napięcia...
Źródło: topranking.pl/1838/64,zorza.phpTemat: Walczcie o pieniądze na lotnisko
do TEN-T może nastąpić najwcześniej w 2010 roku i na to nie mamy chyba zbyt dużego wpływu. Ale aby to się stało, już teraz trzeba tego pilnować! Natomiast przyjęcie kryterium sieci ... i Środowisko". To wynika z analizy naszej korespondencji z Ministerstwem Transportu, dostępnej na stronie www Stowarzyszenia. Tu powinien ktoś mocno tupnąć nogą, aby olbrzymie sektorowe środki unijne nie przeszły nam koło ... Środowisko" Komisarz Danuta Hubner przekazała Komisarzowi ds. Transportu. Niezmiernie natomiast ciekawi mnie jakie działania w tej sprawie prowadzi Zarząd lotniska i władze miasta, ponieważ na każdym kroku spotykam się z zadziwieniem, że prosi o pomoc prezes jakiegoś Stowarzyszenia, a nie prezes czy dyrektor lotniska. Z tematem TEN-T zaznajomiliśmy również już dawno naszych krajowych posłów i senatorów, ale zbyt dużego odzewu (poza poseł...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,390,46557372,46557372,Walczcie_o_pieniadze_na_lotnisko.html


Temat: Niewłaściwa polityka kolejowa państwa a obecna zapa ść gospodarcza
... teraz Zakłady Samochodowe Autosan, które oprócz produkcji autobusów wytwarzają pudła autobusów szynowych. Pozytywne skutki rozwoju transportu kolejowego byłyby odczuwalne również w spadku przestępczości. Wiadomo, że duży procent niewykrytych przestępstw, to kradzieże...
Źródło: topranking.pl/1572/niewlasciwa,polityka,kolejowa,panstwa,a.php


Temat: Niewłaściwa polityka kolejowa państwa a obecna zapa ść gospodarcza
Michał Smolnik wrote: Uważam, że na dokuczającą nam obecnie zapaść gospodarczą, bardzo duży (a wręcz kluczowy) wpływ miała nieodpowiednia polityka państwa w dziedzinie transportu. Ja bym powiedział, że pomyliłeś skutek z przyczyną :-) Faworyzowanie transportu dorogowego i lotniczego kosztem transportu kolejowego i rzecznego, nałożyło na państwo znaczne koszty, których Państwo Polskie nie potrafi udźwignąć. Setki milionów kosztowała budowa państwowych autostrad. Tak się ... kolejowych, ograniczenie dotacji dla transportu drogowego i płatne udostępnienie linii kolejowych dla chętnych przewoźników na pewno przysporzyłoby budżetowi dodatkowych dochodów i pozwoliłoby na znaczne oszczędności. Powstające w Polsce niewielkie firmy kolejowe, ... do tego dwóch zdań. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska hałasem i spalinami poprzez naturalne ograniczenie ruchu drogowego wspomogłoby rozwój turystyki w wielu regionach Polski i wpłynęłoby na ożywienie gospodarki. E, to jest bardzo naciągane IMHO. Pozytywne skutki rozwoju transportu kolejowego byłyby odczuwalne również w spadku przestępczości. Wiadomo, że duży procent niewykrytych przestępstw, to kradzieże samochodów lub akcesoriów samochodowych (np. radioodbiorniki). No nie, tu już...
Źródło: topranking.pl/1572/niewlasciwa,polityka,kolejowa,panstwa,a.php


Temat: TIRy na kolej - jest szansa?
dość ciekawym sprawdzenie chociaż pobieżne tych kalkulacji | porównując chociażby wydatki na infrastrukturę kołową (w całej PL) z | wpływami z winiet i obciążenia paliwa... Prosze uprzejmie - wydatki te to mniej niż 30% wpływów. Sama infrastruktura to nie wszystko. Zapomniałes dołozyć wydatki na utrzymanie policji drogowej, ratownictwa, pogotowia, a nade wszystko administracji i systemów związanych z rejestracja pojazdów i kierowców, na ... nie wyniknął. W żadnej ekonomii coś nie bierze się z niczego. Mówię ci to z ręku na sercu jako człowiek i uczciwie dyplomowany mgr ekonomii transportu. Proza jest taka, że w sensie makroekonomicznym transport jest dla systemu ZAWSZE kosztem, i jedyne co mozesz robić, to minimalizować ten koszt! To czysta fizyka - na lądzie jedyny transport, który nic nie kosztuje, funduje nam natura, jeśli spływamy w dół rzeki. W górę rzeki trzeba juz sie niestety pocić. I sztuka jest właśnie taki rozwój poszczególnych gałęzi transportu, aby maksymalnie wykorzystać ich zalety, a minimalizować wady. ... zachodzą wysoko, obejmując często odpowiedzialne za transport stanowiska, zdecydowanie przekraczajace ich kompetencje. JH
Źródło: topranking.pl/1573/tiry,na,kolej,jest,szansa.php


Temat: ELEKTRO-Cieplownia w KAŻDYM domu.
od dawna chociażby w transporcie. Rozwinięcie jej na zbiorniki przydomowe jest tylko kwestią kosztów. Irracjonalny strach przed "ulatnianiem się gazu" jest wylącznie skutkiem używania instalacji wykonanych przez "leworękich fachmanów". 6: Sprawność ... tylko z powodu latwych wplywów finansowych, natomiast klóciloby się z ekologią oraz ekonomią zużywania zasobów mineralnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcyza 8: W przypadku problemów z dostawą gazu ziemnego w pozycji uprzywilejowanej znaleźliby się wielcy producenci rolniczy na chwilę obecną zaliczani do większych trucicieli środowiska poprzez nadprodukcję metanu http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/264/1/31/ Proszę teraz kolegę S.T.A.'a o logiczne uzasadnienie OPODATKOWANIA takiego rozwiązania podczas gdy zdroworosądkowe argumenty PRZECIW są jak...
Źródło: topranking.pl/1588/elektro,cieplownia,w,kazdym,domu.php


Temat: Ratunku, hałas :(
Miałam podobny problem kiedyś. "Hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym, niepożądanym, powodującym drażliwość, zmęczenie całego organizmu a szczególnie słuchu. Wywiera ujemny wpływ na zdrowie, zmniejsza wydajność pracy, utrudnia wypoczynek i koncentrację. Jest więc jednym z ważnych czynników decydujących o komforcie życia. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z hałasem jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001.100.1085 z późn. zm.). Ustawa Prawo ochrony środowiska odwołuje się do szczegółowych aktów wykonawczych. Są to m.in.: * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2004 Nr 178, poz. 1841), * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz.U 2003 Nr 59, poz. 529), * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2003 Nr 110, poz.1057), * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. 2003 Nr 35, poz.308), * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2003 Nr 18, poz. 164), * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U 2002 Nr 179, poz.1498), * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 ... hałasu w środowisku. Ochrona przed hałasem w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej ... środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Starosta obowiązany jest do sporządzenia, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, mapy akustycznej dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców ... najczęściej charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są zakłady przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze. Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. Hałas tego typu dosięga nas niemal wszędzie. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,63756743,63756743,Ratunku_halas_.html


Temat: WPISUJCIE TEMATY Z ROZSZERZENIA ANGIELSKI
polowania, eksperymenty na nich itp. 61 Books i ich wpływ 62 Przemoc- przyczyny, skutki, rozwiązania 63 Kobieta vs mężczyzna a obowiązkmi domowe, kariera, wychowanie dzieci 64 "tyle mamy lat na ile...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,428,22874953,22874953,WPISUJCIE_TEMATY_Z_ROZSZERZENIA_ANGIELSKI.html


Temat: WPISUJCIE TEMATY Z ROZSZERZENIA ANGIELSKI
transportu jest najbardziej ekologiczny i efektywny 37 Wynalazki, jaki twoim zdaniem najprzydatniejszy 38 Dlaczego dziś ludzie opuszczają wsie i chcą mieszkać w miastach 39 Shopping 40 Praca w Polsce, bezrobocie itp. ... 45 Recycling, ochrona środowiska 46 Czy powinnismy przeznaczyc wiecej pieniedzy na podroze w kosmos czy na bardziej przyziemne rzeczy.? 47 Telewizja,gazety i ogolnie mass media za duzo uwagi skupija na slawnych ... jak to rozumiesz. 56 Unia europejska 57 Wystroj wnetrz i jego wplyw na samopoczucie czy ogolnie na osobowosc 58 studia za granicą 59 samochody (historia powstania, przyczyny popularności samochodów). 60 zwierzęta- zagrożone gatunki, polowania, eksperymenty na nich itp. 61 Books i ich wpływ 62 Przemoc- przyczyny, skutki, rozwiązania 63 Kobieta vs mężczyzna a obowiązkmi domowe, kariera, wychowanie dzieci 64 "tyle mamy lat...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,428,22874953,22874953,WPISUJCIE_TEMATY_Z_ROZSZERZENIA_ANGIELSKI.html


Temat: Co dalej z SKM?
... prostu bez sensu wtedy, kiedy istnieje alternatywny środek transportu przy powrocie do domu o 4 nad ranem. SKM kursuje prawie całą dobę, a w mieście w nocy jeżdżą nocne autobusy wzdłuż...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,35645,33253271,33253271,Co_dalej_z_SKM_.html


Temat: złe tramwaje w Łodzi
... na senne -kup okna plastikowe -wyprowadź sie na wieś, a najlepiej do Afryki bo tam prawie nie istnieje komunikacja szynowa czy tez lotnicza. Przy torach głośniej niż na lotnisku - buahahaha....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,10677865,10677865,zle_tramwaje_w_Lodzi.html


Temat: Latanie albo zdrowie
> Tzn latac ile wlezie :) > > maxxman Nie zgadzam się. Popieram rozwój Lublinka, ale również uważam, że powinniśmy starać się ograniczać loty samolotem jako niezdrowy dla przyrody środek transportu. ... wiedzą, że jestem gorącym zwolennikiem rozwoju Lublinka, ponieważ przyniesie to duże korzyści dla Łodzi. Chcę jednak pokazać, że nie jest to idealny środek transportu. Bo niestety większości ludzi nie przekonuje tylko fakt, że coś jest "niedobre dla środowiska". I choć dzisiaj nie ma ono konkurencji jeśli chodzi o szybkie dostanie się do innych miast Europty, to w przyszłości zmieni się to. Gdy szybka kolej powstanie, a można mieć nadzieję, że stanie się to w przyszłej dekadzie (Narodowy Plan Rozwoju, środki z UE), zapewne tanie linie lotnicze będą stanowić dla niej dużą konkurencję. I tu całkowicie popieram postulaty wprowadzenia takich uregulowań podatkowych, by nie opłacało się korzystać z samolotów na trasach, na których będzie istniała alternatywa w postaci szybkiej kolei. Oczywiście z powodu ochrony środowiska. Lotnictwo ma duży wpływ na pogłębianie się efektu cieplarnianego, a kolej jest najczystszym środkiem transportu. Ale podkreślam: popieram wprowadzenie takich uregulowań w Polsce wtedy, gdy będą istniały alternatywne połączenia kolejowe. Europa ... naszego łódzkiego lotniska! Pozdrawiam!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,390,37551635,37551635,Latanie_albo_zdrowie.html


Temat: Darmowe tramwaje - ani utopia, ani piękna
>Proponuje zatem spojrzec na transport morski. Ale to OT . Transport morski jest tak ani że nie można porównywac jego wpływu na transport TIR-ami. Lepiej porówac wpływ rozwój kolei na ilość ładunków przewożonych drogami. Francja zrozumiałą ze za dużo wpakowała w drogi i obwieściła że teraz zajmie się transportem kolejowym. Szwajcaria "zmusza" ciężarówki do jazdy na lawetach kolejowych. Wczoraj jechałem reaktywowaną linia ... lotniczej ale trochę się orientuje w ograniczeniach prawnych i innych rozwoju naszego lotniska.Wiem co się dzieje przy porcie . Znam lotniska wojskowe podwrocławskie. Znam środowisko taksówkarzy, trochę tramwajarzy. Znam ograniczenia w ... są w powijakach i jakby celowo prace nad nimi były wstrzymywane. Będzie dziura miedzy okresem gdy cena ropy będzie zbyt duża aby utrzymać jej zużycie na obecnym poziomie . Komunikacja lotnicza ... się skończy za ok 30-50 lat. Warto już dziś uczyć poszanowania energii tak jak i dbałości o czystość środowiska bo to są straty nieodwracalne. Nie widać we Wrocławiu żadnej kampanii antysamochodowej.Ona...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,100509635,100509635,Darmowe_tramwaje_ani_utopia_ani_piekna.html


Temat: Tramwaj na stadion i lotnisko!
dworca PKP nie przekroczy więc 25 min. - po przeniesieniu lotniska w inne miejsce, na jego obecnym terenie powstanie albo pokaźne osiedle mieszkaniowe, lub dzielnica biznesowa. Także one będą potrzebować dobrej ... stadionu gdzie mogłyby zawracać tramwaje specjalne uruchamiane z okazji dużych imprez na stadionie Argumenty przeciw: - konieczność przecięcia Lasku Marcelińskiego. Ekolodzy jednak nie powinni się sprzeciwiać gdyż zyskiem dla środowiska jest ... wymagająca wycięcia lasu, czyli biegnąca wzdłuż III ramy i ul. Bukowskiej niewiele poprawi dojazd do centrum mieszkańcom Ławicy. Trasa wprost przez lasek mogłaby być tak zaprojektowana, żeby jej wpływ na środowisko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,441,61403199,61403199,Tramwaj_na_stadion_i_lotnisko_.html


Temat: lotnisko Szczecin-Goleniow
czystszy dla srodowiska (tramwaj moglby miec zasilanie elektryczne tam gdzie jest trakcja (Glowny-Dabie-Goleniow) i silnik spalinowy na odcinku Goleniow- lotnisko) Jesli za mego zycia powstanie most Police-Swieta, to wtedy linia autobusowa z lotniska do Polic czy polnocnych dzielnic Szczecina bylaby OK. > Warunek jest jeden: > musi to isc razem z rozwojem lotniska. Moze niekoniecznie rozbudowa na razie, > ale ze zwiekszeniem ... dojazdem do lotniska te > kroki moga sie okazac nieprzydatne. Agreed!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,2706710,2706710,lotnisko_Szczecin_Goleniow.html


Temat: Koniec taniej ropy
energetycznej i bezpośredniego wpływu na środowisko ziemi (nie tylko podwórka wokół fabryki). (himu, 2002-09-26 01:35:38) ropy NIE ZABRAKNIE na 100% dzięki teleimersji która spowoduje to że nikt nie będzie nigdzie jeździł...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32,13491734,13491734,Koniec_taniej_ropy.html


Temat: Czas na grę w globalnej lidze dr Marcin Piątkowski
Transport WNP Spedycja kolejowa towarów Kazachstan Rosja Azerbejdżan www.jeuro.pl Polska powinna wspierać reformę międzynarodowych instytucji, bo sama może na tym wiele zyskać. Musi na to jednak być przygotowana i walczyć o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12217,82287120,82287120,Czas_na_gre_w_globalnej_lidze_dr_Marcin_Piatkowski.html


Temat: Latanie albo zdrowie
podaje następujące przykłady: jeden lot z Londynu do Sydney i z powrotem wpływa na skażenie środowiska w takim samym stopniu jak użytkowanie trzech samochodów przez rok. Lot z Londynu do Edynburga ... a krajowi i zagraniczni przewoźnicy co rusz obwieszczają uruchomienie nowych połączeń. W Polsce w ostatnich latach zaroiło się wręcz od międzynarodowych portów lotniczych. - Brytyjczycy już to przeżyli – mówi Valentine i przytacza dane. W 1970 roku przez brytyjskie lotniska przewinęły się 32 miliony pasażerów. W 2002 roku - 190 milionów. Według rządowych prognoz do 2030 roku będzie to 500 milionów. Mimo tego rząd, zdaniem obrońców środowiska, nie próbuje ograniczyć szkodliwego wpływu transportu lotniczego na środowisko. - Dlatego istotne są takie właśnie indywidualne decyzje – mówi John. – Ich wielka liczba zwróci w ... być obłożenie przez UE paliwa lotniczego podatkiem VAT. Najbardziej chyba spektakularnym przykładem osoby, która publicznie złożyła deklarację powstrzymania się od latania, jest Mark Ellingham, założyciel wydawnictwa Rough Guides, słynnych przewodników turystycznych. Co więcej, w jego wydawnictwach znajdzie się specjalne ostrzeżenie o szczególnie szkodliwym wpływie lotnictwa na środowisko. W rozmowie z reporterem „The Observer” przyznał, że może to podciąć gałąź, na której sam ... z lat 50. ubiegłego wieku. Obłożenie podatkiem paliwa lotniczego podniesie ceny biletów a wtedy na latanie będą mogli sobie znów pozwolić tylko zamożni ludzie. Odlot prezesa Ile osób w Wielkiej Brytanii ... stowarzyszenia Transport 2000. Członkowie stowarzyszenia, propagatorzy transportu kolejowego i autobusowego, domagają się ustąpienia prezesa. Powód? Palin ma niezwykle dużo wylatanych mil na swoim koncie. A w Polsce? Ryanair uruchomiwszy połączenia z Wrocławia do Londynu odniósł taki sukces, że z impetem wszedł na na inne polskie lotniska. LOT, który stworzył działający z wielkim sukcesem tani Centralwings, WizzAir, który z Katowic startuje w cztery ... nie wylatywać zbyt wielu mil, bo kiedyś przyjdzie taki czas, że ktoś to sprawdzi i mogą stracić fotel. Niekoniecznie lotniczy." *** *** *** Czyli w Polsce za 20 - 30 lat......
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,390,37551635,37551635,Latanie_albo_zdrowie.html