Weź mnie za rękę...

Temat: Najem lokalu a koszty delegacji
" />Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Działalność mam zarejestrowaną w miejscu stałego zameldowania, przy czym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji mam wpisane „miejsce wykonywania działalności – teren kraju” Obecnie wykonuje usługi projektowe w Warszawie, gdzie jestem najemca mieszkania. (mam umowę najmu, gdzie wyszczególniona jest miesięczna kwota najmu i opłaty z nią związane tj. opłata za tel. światło i gaz) 1.Czy koszty związane z najmem mieszkania w Warszawie mogę traktować jako koszty uzyskania przychodu i księgować je zamiast ryczałtu za nocleg w pozycji „ Inne koszty wg załączników – w druku polecenia wyjazdu służbowego”, czy muszę to robić w inny sposób. Jaki? 2. Czy mogę także księgować diety, ryczałt za dojazdy, koszty dojazdu (bilety kolejowe do i z Warszawy). Dziękuję bardzo za...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2977Temat: DomyWysylkowy opinie www.dom-wysylkowy.pl
321-70-53 lub 0509-893-104 i 0509-893-105 fax: 034/ 329-27-96 SMS 509-893-104 e-mail sexshop[atm] home.pl Gadu Gadu: 5468084 Numer konta: PKO BP SA adres: ul. Pulawska 15, 02-515 Warszawa, II oddział w Częstochowie...
Źródło: erekcja.org/index.php?showtopic=467


Temat: Najem lokalu a koszty delegacji
" />Myślę, że lepiej będzie zrobić aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jako miejsce wykonywania działalności: Warszawa oraz teren całego kraju oraz aktualizację do US (NIP-1). Wtedy koszty najem lokalu stanowią...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2977


Temat: Kaszyński, Zakroczym
Ministra Infrastruktury. Na początku działalności firma zajmowała się tylko transportem, natomiast od 1993 roku zaczęła działalność również w zakresie spedycji. Pozwoliło to przedsiębiorstwu nawiązać nowe kontakty, rozszerzyć zakres przewozów i kanały dystrybucji a także powiększyć ofertę poprzez zakup nowych samochodów i świadczenie usługi w postaci magazynowania i dystrybucji towarów. Od 2000 roku firma "Kaszyński" wznowiła działalność związaną z przewozami międzynarodowymi zawieszoną w ... Siedziba firmy i bazy transportowej jest zlokalizowana przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Dodatkowym atutem jest również bliska odległość do miasta Warszawy, Płońska, Legionowa, miejscowości Łomianki jak i centralne położenie firmy w skali...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=878


Temat: Książex Polkowice
... gdzie po NIPie można sprawdzić czy dana działalnosć żeczywiście jest zarejestrowana. http://www.stat.gov.pl/regon/ oto kilka linków jak sie żłodzieje ogłaszają na gumtree: http://warszawa.gumtree.pl/c-Praca-prac ... Z216353868 http://wroclaw.gumtree.pl/c-Praca-praca ... Z216353972 Po numeże konta można...
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=5609


Temat: Artykul o podatkach
rolne),lub prawdopodobnie pod to się podpina dział specjalny produkcji rolnej czyli hodowle mimo ze jako takie działalnością samą w sobie nie są * jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. W rejestrze są ujmowane następujące informacje o wyżej wymienionych podmiotach: * nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada, * numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada, * forma prawna i forma własności, * wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności, * daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów, * nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer, * przewidywana liczba pracujących, * w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych, * o jednostkach lokalnych podmiotów ... osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej , a jeśli nie wówczas wniosek NIP-1 podpierano się ustawą twierdząc iż odprowadzając zaliczki dochodowe urząd musi się posługiwać NIP-em w celach identyfikacji TAKŻE INTERPRETACJA...
Źródło: czernysz.net/forum/viewtopic.php?t=1357


Temat: ''Inspekcja Transportu Drogowego''
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i prowadzących pojazd tylko w kraju. Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli decyzja o nałożeniu kary została wydana na podstawie przepisów wspólnotowych w okresie 1 maja...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=175


Temat: ubezpieczenia komunikacyjne / OC AC NW
wys. 500,00 zł. Wpłatę należy dokonać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddz. Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty musi zawierać nr nadwozia. Wnoszącym opłatę jest ... właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego), - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - polisa OC – gdy pojazd...
Źródło: klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?t=940


Temat: Książex Polkowice
... minimum 50zł lub wysyłać kopertę zwrotną!!!! Cele naszej Firmy "Książex" Jednym z najważniejszych celów działalności firmy jest spełnianie wymagań naszych klientów. Dlatego też w roku 2008 wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością według...
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=5609


Temat: auto z zagranicy - krok po kroku w urzedzie - ceny
Wodnej w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział Warszawa, Nr: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (opłata ta dotyczy pojazdów zaliczanych do kategorii ... wypis z Krajowego Sądu Rejestrowego, umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut jednostki lub podmiotu. Pamiętajmy, że dokumenty sporządzane w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=7324


Temat: Rolnicy! wieśmaki!
o uzyskane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 557/2006 w Urzędzie Gminy Brudzew. Firma rozpoczęła działalność w styczniu 2006 roku. Głównym przedmiotem działalności firmy było szerzenie wiedzy na temat...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=17160


Temat: KREDYTY GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE ORAZ DLA FIRM- WARSZAWA
3 dowody wpłat podatku pit za ubiegły rok *2 lata działalność historia z konta za ostatnie 3 miesiące o nie zaleganiu z zus i us pit za ubiegły rok potwierdzenia opłacenia...
Źródło: forum-kredytowe.com.pl/viewtopic.php?t=60